Những cách buộc dây giày cá tính

1. Buộc chéo

2. Vắt chéo lên trên

3. Buộc thẳng

4. Buộc thẳng theo số nút chẵn

5. Buộc thẳng kiểu lưới (số nút chẵn)

6. Buộc vòng (sô nút chẵn)

7. Kiểu răng cưa

8. Cửa hàng bán giầy buộc nhanh

9. Kiểu trưng bày

10 . Kiểu bậc thang

11. Kiểu Double Back (2 version)


12. Kiểu thắt nơ

13. Kiểu xoắn ốc kép

14. Thắt chéo kép

15. Kiểu mắt cáo 1

16. Kiểu mắt cáo 2

17. Kiểu kéo khoá

18. Kiểu giày đi môtô

19. Kiểu 1 tay

20. Kiểu thắt chia phần

21. Kiểu thắt nút chia phần

22. Kiểu phối hợp màu

23. Kiểu buộc dây đôi

24. Đan dây

Cách 25Kiểu thòng lọng

Cách 26. Kiểu thắt nút


Cách 27. Kiểu xoắn (nhức cái đầu với cái kiểu buộc này dù là nó đẹp thật ) :

Cách 28. Kiểu túi đựng chân (gọi là túi vì có một phần mở ra như miệng túi, có 4 cách buộc khác nhau) :

Cách 29. Kiểu khóa, thực ra là kiểu buộc chéo đơn giản nhưng khác nhau ở phần thắt nút cuối cùng và có 3 kiểu :

Kiểu 19

kỉu này là thắt nút dây kiểu buộc dây thừng của thủy thủ đấy….chắc chắn vô đối và ko bao giờ bị tuột trừ khi dây đứt

About Tuấn Nguyễn

Nguyễn Minh Tuấn
This entry was posted in Tin tuc Giay DC and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s